Doorbuiging

De doorbuiging van een vloerplaat moet om verschillende redenen beperkt worden. Een met het blote oog zichtbare doorbuiging is om esthetische redenen niet aanvaardbaar. Evenmin mag scheurvorming optreden in het pleisterwerk van het plafond of de vloerbekleding. Ook scheidingswanden die op de vloerplaat aangebracht worden, zullen bij een te grote doorbuiging op verschillende plaatsen scheuren vertonen.

Lees meer...

Maximale overspanningen

Met voorgespannen holle vloerelementen kunnen grote overspanningen behaald worden.

Lees meer...

Verbindingen

Geprefabriceerde holle vloerelementen moeten met elkaar verbonden worden om behoorlijk en als één geheel te functioneren. In de volgende paragrafen worden aanbevelingen en voorbeelden gegeven voor het ontwerp en de detaillering van typische vloerverbindingen.

Lees meer...

Druklaag

Een ter plaatse gestorte druklaag laat toe om verticale dwarskrachten op te nemen en zorgt voor de horizontale schijfwerking van de vloer. Naast deze belangrijke eigenschappen kan de druklaag ook het draagvermogen van de elementen verhogen en/of grotere overspanningen mogelijk maken.

Lees meer...

Schijfwerking

De schijfwerking van vloeren en daken speelt een belangrijke rol in de stabiliteit van prefabconstructies. Ze zorgt voor de overdracht en de verdeling van alle horizontale acties (krachten) op de constructie naar de stabiliteitscomponenten.

Lees meer...

Brandwerendheid

Dat betonnen constructies een zeer goede weerstand bieden tegen brand is algemeen gekend. De geprefabriceerde holle vloerelementen dragen hiertoe ook een belangrijk steentje bij. Ze scoren goed op alle drie de criteria die in aanmerking genomen worden voor de bepaling van de brandwerendheid.

Lees meer...

Akoestiek

Het grote soortelijk gewicht van beton biedt een zeer goed antwoord op de steeds vaker voorkomende vraag naar betere geluidsisolatie tussen verschillende wooneenheden in gebouwen.

Lees meer...