Artikel uit BETON 236 “Veilig monteren van prefab vloeren deel2 FR+NL

Artikel uit BETON 235 “Veilig monteren van prefab vloeren deel1 FR+NL

Artikel uit BETON 233 “Holle vloerelementen in parkeergarages

Publicatie van de “Brochure VLOERELEMENTEN”,

Publicatie van de “Ontwerpgids: Bouwen met Prefab Beton”,
in samenwerking met Febelcem en professor De Troyer van de KULeuven

Modelcursus "Ontwerpen van structuren in prefab beton"
voor de universiteiten en hogescholen i.s.m. A. Van Acker

Deze documenten kunnen op eenvoudige aanvraag bij FEBE bekomen worden.