De fabrikanten, lid van de vereniging FEBEFLOOR, leveren kwaliteitsproducten die ze door een extern certificeringsorganisme (PROBETON) laten keuren. Door het aanbrengen van het BENOR label op hun geprefabriceerde vloerelementen maken ze duidelijk zichtbaar dat aan alle eisen, gesteld door de productnormen, wordt voldaan.

Lees meer...