Om de doelstellingen van de vereniging te realiseren, ontwikkelt FEBEFLOOR heel wat activiteiten.

Zij worden doorgaans opgedeeld in twee hoofdgroepen: promotie en techniek.

PROMOTIE:

Publicatie van de “Brochure VLOERELEMENTEN”. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe uitgave van deze brochure.

Publicatie van de “Ontwerpgids: Bouwen met Prefab Beton”, in samenwerking met Febelcem en professor De Troyer van de KULeuven

Modelcursus "Ontwerpen van structuren in prefab beton" voor de universiteiten en hogescholen i.s.m. A. Van Acker

Haal meer uit beton”: wedstrijd voor laatste-jaarsstudenten ingenieur over het thema prefabricatie

Publicatie van artikels in het tijdschrift BETON.

Deelname aan beurzen.


TECHNIEK:

Deelname aan activiteiten rond technische ontwikkeling en marketing op internationaal niveau (via fib en BIBM)

Website

Follow-up van de totstandkoming en wijzigingen van de Belgische en Europese normen bij CEN, Probeton, NBN en CRIC