Sinds 2008 is de verstrengde Belgische norm NBN S 01-400-1 van toepassing. De norm is aangepast aan de Europese richtlijnen, n belangrijker nog aan het verwachtingspatroon dat we vandaag aan lawaai - of liever stilte - stellen.

De eisen voor rijwoningen zijn gemakkelijk haalbaar met holle vloerelementen. Met een draagvloer van minstens 350 kg/m (vloeropbouw onder de elastische tussenlaag) is het basiscomfort voor appartementen ook haalbaar.


Terug