De druklaag zorgt voor een grotere stijfheid, waardoor de doorbuiging vermindert. Ook bij het realiseren van overkragingen kan een druklaag overwogen worden. Een druklaag is echter niet steeds nodig. In veel gevallen volstaat het aanbrengen van de voegvulling. Wanneer toch wordt geopteerd voor een druklaag dient deze gelijktijdig met de voegvulling aangerbacht te worden.

Eisen gesteld aan de druklaag;

  • Aanbevolen minimumdikte van de druklaag is terug te vinden op de legplannen die opgemaakt werden door het studiebureau of de fabrikant. Deze bedraagt doorgaans 40 mm op het hoogste punt van de vloerplaat.
  • Wapeningsnet: min. diam. 5 x 5 x 150 x 150 mm.
  • Sterkteklasse van het beton min. C25/30.
  • Voor het storten van de druklaag is het aanbevolen om eerst de geplaatste vloerelementen te reinigen en ze daaropvolgend te bevochtigen om zodoende een goede hechting te bekomen.
  • Het opstorten van de druklaag gebeurt steeds in één fase.

Terug