C

Bij brand houden geprefabriceerde holle vloerelementen zeer lang hun structurele stabiliteit, bieden een goede bescherming tegen vlamdoorslag en isoleren de hitte goed, waardoor de voortzetting van de brand naar andere verdiepingen vermeden wordt. Een brandwerendheid van 4 uur en meer kan gemakkeljk gerealiseerd worden. Het constructief gedrag van een betonnen gebouw bij brand is een complex gegeven. De beoordeling van de brandveiligheid van een betonconstructie wordt om praktische redenen beperkt tot de bepaling van de brandweerstand van de afzonderlijke bouwelementen. Voor de rekentechnische bepaling van de brandweerstand geldt de NBN EN 1992-1-2 + ANB.

Voor het bepalen van de brandweerstand van holle vloerelementen dienen de productnormen NBN EN 1168 en NBN B 21-605 gehanteerd te worden.

Terug