Bij prefabgebouwen draagt de schijfwerking van de vloeren en de daken de horizontale krachten door de wind en andere acties gewoonlijk over naar de verstijvingselementen. De vloeren en daken worden ontworpen om te kunnen functioneren als platte horizontale balken. De centrale kernen, dwarswanden en andere verstijvende componenten dienen als steunpunten voor deze analoge balken en nemen de zijdelingse krachten van de vloer op (zie figuur). Gepaste verbindingen tussen de vloerelementen of een ter plaatse gestorte druklaag resulteren in de schijfwerking van de volledige vloer.


De berekening van druk en schuifkrachten in de schijf gebeurt volgens klassieke methodes.


Terug